Uçak Bakım Teknisyeni Lisans Tipleri Yazdır
Kategori Tanımı
A Hat bakım mekanik teknisyeni
B1 Hava aracı bakım teknisyeni (Mekanik)
B2 Hava aracı bakım teknisyeni (Aviyonik)
C Hava aracı üs bakım mühendisi veya teknisyeni